Dialogen organiseren

Dialogen organiseren

Procesbegeleiding en advies

Dialogen organiserenIk ondersteun organisaties in het prikkelen, starten, aanjagen en het begeleiden van dialogen. Gesprekken tussen mensen; met huidige en nieuwe stakeholders gericht op groei en ontwikkeling.

 

 

Gesprek op appreciative inquiry wijze

Dialogen organiserenKunnen we onbevangen waarnemen? We voeren een gesprek op  appreciative inquiry wijze waarbij een onderzoekende grondhouding gewenst is. De eerste fase bestaat uit verkennen. Verkennen is onbevangen waarnemen wat er gaande is in de omgeving  (politiek, economie, technologie, maatschappij), sociaal en wat mijn bijdrage daaraan is. In de vorm van verhalen, symbolen of discussies gaan we  op zoek naar meervoudige gezichtspunten en interpretaties. Waar moet rekening mee worden gehouden? Maar ook: waar liggen mogelijkheden om beweging te organiseren en verbindingen te leggen.